RytmeRangle er et fleksibelt tilbud, hvor du som forælder får redskaber og inspiration til at bruge musikkens virkemidler i dit barns opvækst og dagligdag. Musikken er kernen i motorikken, følelserne, sproget, trygheden osv. Børn og forældre indgår i et aktivt fællesskab med underviseren.

Indhold i undervisningen:
 • Velkomstsang
 • Faktesange (uden instrumenter)
 • Sange med forskellige tempi, tonearter, stemningsskift og rytmer
 • Sange der tager udgangspunkt i bevægelser
 • Sange omkring forskellige redskaber
 • Afslapning og afslutningssang

Undervisningstid og sted

Undervisningen foregår i Frederiksbjerg Idrætscenter/Aarhus Svømmestadion på 1. sal. Betaling for RytmeRangle er et By i Bevægelsesklip eller 80 kr. Der er frit fremmøde til RytmeRangle. Du skal derfor ikke tilmelde dig forud. Betaling foregår i billetsalget.

I anledningen af Aarhus Festuge har vi tre gratis RytmeRangle arrangementer: 

 • tirsdag d. 29. august kl. 10
 • torsdag d. 31. august kl. 10 og 11

Deltagelse kræver ikke tilmelding og arrangementerne er gratis. Mød blot op.

Der er RytmeRangle på følgende dage og tidspunkter:

 • Mandag kl. 10.00, 11.00 og 17.00
 • Tirsdag kl. 10.00
 • Onsdag kl. 10.00 og 11.00
 • Torsdag kl. 10.00 og 11.00
 • Søndag kl. 11.00 og 12.00