RytmeRangle er et fleksibelt tilbud, hvor du som forælder får redskaber og inspiration til at bruge musikkens virkemidler i dit barns opvækst og dagligdag. Musikken er kernen i motorikken, følelserne, sproget, trygheden osv. Børn og forældre indgår i et aktivt fællesskab med underviseren.

Indhold i undervisningen:
 • Velkomstsang
 • Faktesange (uden instrumenter)
 • Sange med forskellige tempi, tonearter, stemningsskift og rytmer
 • Sange der tager udgangspunkt i bevægelser
 • Sange omkring forskellige redskaber
 • Afslapning og afslutningssang

Undervisningstid og sted

Undervisningen foregår i Frederiksbjerg Idrætscenter/Aarhus Svømmestadion på 1. sal. Betaling for RytmeRangle er et By i Bevægelsesklip eller 80 kr. Der er frit fremmøde til RytmeRangle. Du skal derfor ikke tilmelde dig forud. Betaling foregår i billetsalget.

Undervisning i uge 26-31:

 • Mandag kl. 10.00, 11.00 og 12.00
 • Tirsdag kl. 10.00, 11.00 og 12.00

Undervisning frem til uge 25:

 • Mandag kl. 10.00, 11.00 og 17.00
 • Tirsdag kl. 10.00
 • Onsdag kl. 10.00 og 11.00
 • Torsdag kl. 10.00 og 11.00
 • Søndag kl. 11.00 og 12.00

Husk at medbringe eget udstyr

Corona gør, at vi max kan have 5 babyer med en forælder hver på holdene ad gangen. Vi må heller ikke dele udstyr, så derfor skal du huske at medbringe:
 • Et rasleinstrument (rasleæg kan købes i billetsalget)
 • Et underlag samt en klud